FELHÍVÁS  KONFERENCIÁRA VALÓ JELENTKEZÉSRE

A BBTE Római Katolikus Teológia Kar doktori iskolája nemzetközi szimpóziumot szervez 2021. november 13-án, délután a kar jubileumi konferenciájához kapcsolódva. Várjuk teológus doktoranduszok jelentkezését pályázat formájában (online) előadások tartására.

A jelentkezés és előadás részletei:
– Jelentkezési határidő: 2021. október 31.
– A jelentkezés feltétele egy maximum 500 szó terjedelmű absztrakt leadása magyar vagy román és angol vagy német nyelven. A szerzők feladata felkérni egy, a tudományterületen PhD fokozattal rendelkező személyt, aki a beküldött összefoglalót támogató nyilatkozattal látja el.

A nyertes pályázókat november 5-ig értesítjük. Nyertes pályázat esetén:
– A konferencia előadásainak nyelve magyar, román, német vagy angol.
– Az egyes referátumok hossza 15 perc, melyet rövid, 5 perces vita követ.
– Az elhangzott előadások írott változatát tanulmánykötetekben adjuk majd közre.

Jelentkezés: clara.csiszar@ubbcluj.ro

Participare la conferința doctoranziilor:

Școala Doctorală a Facultății de Teologie Romano-Catolică de la BBTE organizează un simpozion internațional în data de 13 noiembrie 2021, în cadrul conferinței jubiliare a facultății. Așteptăm ca doctoranzii în domeniul teologiei să aplice pentru prelegeri (online).

Detalii despre aplicație și prezentare:

– Termen limită pentru depunerea cereriilor: 31. octombrie 2021.

– Condiția pentru depunerea cererii este de a trimite un rezumat de până la 500 de cuvinte în limba maghiară sau română și în engleză sau germană. Este responsabilitatea autorilor să invite o persoană cu un doctorat în domeniul științei să furnizeze o declarație în sprijinul rezumatului prezentat.

Solicitanții câștigători vor fi anunțați până pe 5 noiembrie. În cazul unei cereri câștigătoare:

– Limba prelegerilor conferinței este maghiară, română, germană sau engleză.

– Lungimea fiecărei prezentări este de 15 minute, urmată de o scurtă discuție de 5 minute.

– Versiunea scrisă a prelegerilor va fi publicată în volume de studii.

Cerere: clara.csiszar@ubbcluj.ro

2021.11.13 – Szekcióbeosztás_Végleges