CTD2023_Ozsváth AnnamariIMG_4816

A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) november 10-11-én Kolozsváron interdiszciplináris nemzetközi konferenciát szervezett. A hittudomány szakterületének két szekciót szenteltek. A Vallás, Kultúra, Társadalom és az Ökumené Doktori Iskola egyaránt képviseltette magát előadókkal mind az Egyháztörténelem és elméleti dolgozatok, mind pedig az Empirikus kutatások elnevezésű szekciókban. Többen a díjjazottak között is helyet kaptak.

csm_2023_Dekanin_Vizerektorin_Csiszar_2820981e8c

Amint a Linzi Katolikus Egyetem aktuális híradásából értesülhettünk, Doktori Iskolánk doktorátusvezetője, dr. Csiszár Klára a Linzi Katolikus Egyetem professzora, miután 2023. január 26-án a Teológia Kar dékánjává választották, megkapta az Apostoli Szentszék „Nihil obstat”-ját.
Ugyanakkor az egyetem szenátusa megválasztotta oktatási és kutatási rektorhelyettesnek, amely választást Manfred Scheuer megyéspüspök, mint Magnus Cancellarius 2023. november 7-én megerősített.
Mindkét felelősségteljes megbízásához gratulálunk! Kívánjuk, hogy Isten áldja meg és segítse feladatai teljesítésében.

Csiszar Klara

A Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésén Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a Romániai Püspöki Konferencia, Cristian Crișan gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök a keleti rítus képviseletében, Pál József-Csaba temesvári püspök pedig pápai kinevezett tagként vesz részt. Csiszár Klára kolléganőnk, doktori iskolánk doktorátusvezetője, illetve a Linzi Katolikus Egyetem pasztorálteológia intézetének tanszékvezető professzora, mint első magyar nő kapott szakértői kinevezést.

Aktualitások

Doktoranduszaink a RODOSZ által szervezett nemzetközi konferencián

A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) november 10-11-én Kolozsváron interdiszciplináris nemzetközi konferenciát szervezett. A hittudomány szakterületének két szekciót szenteltek. A Vallás, Kultúra, Társadalom és az Ökumené Doktori Iskola egyaránt képviseltette magát előadókkal mind az Egyháztörténelem és elméleti dolgozatok, mind pedig az Empirikus kutatások elnevezésű szekciókban. Többen a díjjazottak között is helyet kaptak.

Gratulálunk Csiszár Klára kolléganőnknek dékáni és rektorhelyettesi kinevezéséhez

Amint a Linzi Katolikus Egyetem aktuális híradásából értesülhettünk, Doktori Iskolánk doktorátusvezetője, dr. Csiszár Klára a Linzi Katolikus Egyetem professzora, miután 2023. január 26-án a Teológia Kar dékánjává választották, megkapta az Apostoli Szentszék „Nihil obstat”-ját.
Ugyanakkor az egyetem szenátusa megválasztotta oktatási és kutatási rektorhelyettesnek, amely választást Manfred Scheuer megyéspüspök, mint Magnus Cancellarius 2023. november 7-én megerősített.
Mindkét felelősségteljes megbízásához gratulálunk! Kívánjuk, hogy Isten áldja meg és segítse feladatai teljesítésében.

Csiszár Klára kolléganőnk, mint első magyar nő, szakértői kinevezést kapott a Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésére

A Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésén Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a Romániai Püspöki Konferencia, Cristian Crișan gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök a keleti rítus képviseletében, Pál József-Csaba temesvári püspök pedig pápai kinevezett tagként vesz részt. Csiszár Klára kolléganőnk, doktori iskolánk doktorátusvezetője, illetve a Linzi Katolikus Egyetem pasztorálteológia intézetének tanszékvezető professzora, mint első magyar nő kapott szakértői kinevezést.

A világegyházi tapasztalatszerzés és partnerségi kapcsolatkialakítás a Fülöp-szigeteken

A világegyházi tapasztalatszerzés és partnerségi kapcsolatkialakítás érdekében 2023. április 7–14. között a Fülöp-szigeteken tett látogatást a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Vallás, kultúra, társadalom nevű doktori iskolájának két oktatója, Csiszár Klára és Vik János. A Fülöp-szigeteki rövid látogatás a fővárosra, Manilára és a mintegy 60 km távolságra fekvő Tagaytay nevű városra korlátozódott. Az egyhetes tartózkodás során négy katolikus felsőoktatási intézményt sikerült meglátogatni, melyek közül az első három önálló katolikus doktori iskolával is rendelkezik: az Aquinói Szent Tamás Katolikus Egyetemet (UST), a Misszió-Tanulmányok Isteni Igéről Nevezett Intézetét (DWIMS), az Ateneo de Manila (AdMU) jezsuita fenntartású magánegyetemet és a Megszentelt Élet Ázsiai Intézetét (ICLA).

Praecedet suos in Galilaeam című pannonhalmi liturgikus tanulmányi napok

Dr. Diósi Dávid doktorátusvezető és Faragó István harmadéves doktorandusz a Praecedet suos in Galilaeam című pannonhalmi liturgikus tanulmányi napokon

Doktorandusz-kollokvium Belgrádban

Már mondhatni hagyománnyá vált, hogy Csiszár Klára tanárnő vezetésével dolgozó doktorandusz-csapatunk félévente két napra úgynevezett doktorandusz-kollokviumra találkozik, amikor bemutatjuk egymásnak doktori munkánk éppen aktuális szakaszát, azt, hogy hol tartunk éppen a kutatásunkkal, milyen örömöket és nehézségeket tapasztaltunk az elmúlt fél évben és milyen terveink vannak a következő fél évre vonatkozólag.

Könyvbemutató: Átfogó ökológia. Párbeszéd hit és tudomány között a Laudato si’ enciklika jegyében

A fenti címen megjelent kötet a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Faludi Ferenc Jezsuita Akadémiája keretében 2021. december és 2022. decembere között szervezett nyolcrészes fórumsorozat előadásainak szerkesztett változata, mely a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia – Jezsuita Kiadó gondozásában jelent meg 2022-ben.

A kötetet Dr. Benedek József professzor társszerkesztő ismerteti 2023. június 28-án, szerdán 19 órakor a Római Katolikus Teológia Kar Márton Áron dísztermében.

Előadás: Világszinódus: Felismerések, Feszültségek, Következtetések

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara és a Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola szervezésében Dr. Csiszár Klára a Katholische Privatuniversität Linz egyetemi tanára, doktori iskolánk doktorátusvezetője Világszinódus: Felismerések, Feszültségek, Következtetések címmel tart előadást a Római Katolikus Teológia Kar Márton Áron termében 2023. június 6-án 19.00 órától. Az előadó Dr. Csiszár Klára a prágai kontinentális…

Scholarship opportunities for doctoral or postdoctoral training in Vienna and Linz

Scholarship opportunity for doctorate or habilitation with focus on pastoral theology (but not only) in Vienna and Linz. We look forward to receiving applications!

Szinodális út – a katolikus egyház megújulási projektje Németországban

A német helyi egyház szinodális útja csakúgy, mint a katolikus világegyház szinodális útja az egyházunkban a II. vatikáni zsinat nyomán elindult átalakulási folyamatok különböző időpontokban kezdődő, azonban egy irányba mutató törekvései. Ezt a kérdést elemzi dr. Vik János kollégánk, doktoriskolánk doktorátusvezetője.

Vallás, Kultúra, Társadalom - Doktori Iskola

Doktori Iskolánk a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karának a teológia alap- és mesterképzés után a harmadik oktatási ciklusa. Adminisztratív szervezetét, illetve a BBTE Doktori Intézetéhez tartozik. A doktori tanulmányok menetét a Román Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott leirat szabályozza. Ennek értelmében a doktori tanulmányok két részből, úgynevezett programból állnak, melyek rendszerint összesen három évre, azaz hat szemeszterre tagolódnak. Az intézményesen szervezett oktatási program az elméleti tudás gyarapítását biztosítja, az önálló kutatási program az önálló kutatói munkát teszi lehetővé és támogatja.

Olvass tovább

Küldetésünk

  • Vallás

    A vallás szerepe az ember és a társadalmak életében az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott. Ennek a változásnak különféle aspektusait és következményeit kutatjuk.
  • Kultúra

    Az emberi lény mindig egy kultúrában él. A kegyelem feltételezi a kultúrát, és az evangélium mindig egy adott kultúrában kíván megvalósulni. Ennek a megvalósulásnak a lehetőségeit és útvesztőit kutatjuk.
  • Társadalom

    A társadalom állandó fejlődésben van. A fejlődés útján számos kihívásokkal találja magát szemben. Ezen kihívások nem hagyhatják hidegen az egyházat sem. Egy adott társadalomban az egyház mindig a szegények és a gyengék ügyvédje kíván lenni. Erre a történelem során számos példát látunk. Kutatásaink úgy a múlt valóságaira, mint a jelen kihívásaira is kiterjednek.

Kutatási területek

Projektek / Kutatások