latogatas

Doktori Iskolánk képviselete egy fejlesztési projekt keretében 2023 januárjában Kenya fővárosában, Nairobiban a Kelet-Afrikai Katolikus Egyetemet és a Tangaza Szerzetesi Főiskolát, 2023 tavaszán Délkelet-Ázsiában a Fülöp-Szigeteken Manilában és Tagaytayban négy katolikus felsőoktatási intézményt látogatott meg. Az idei év tavaszán a hálózatépítés Latin-Amerikában a Buenos Aires-i Argentin Pápai Katolikus Egyetem, valamint a Santiago de Chile-i Silva Henríquez Katolikus Egyetem meglátogatásával folytatódott.

Csapat

4 doktorandusz, Ambrus László, Dani (Pál-Jakab) Orsolya, Gál Hunor és Péter Edit-Rozália képviseli a Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola-t Budapesten a PPKE Hittudományi Karán tartott Nemzetközi Doktorandusz Konferencián.

HolloSapi2

Tordai vallásszabadság és a katolikus autonómia címen tartott előadást Dr. Holló László 2024. április 11-én a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által szervezett Sapientia Szabadegyetem keretében. (Az előadás alább meghallgatható!)

Aktualitások

A közösségi lét sokszínű nyitott terei – látogatás Latin-Amerika két katolikus egyetemén

Doktori Iskolánk képviselete egy fejlesztési projekt keretében 2023 januárjában Kenya fővárosában, Nairobiban a Kelet-Afrikai Katolikus Egyetemet és a Tangaza Szerzetesi Főiskolát, 2023 tavaszán Délkelet-Ázsiában a Fülöp-Szigeteken Manilában és Tagaytayban négy katolikus felsőoktatási intézményt látogatott meg. Az idei év tavaszán a hálózatépítés Latin-Amerikában a Buenos Aires-i Argentin Pápai Katolikus Egyetem, valamint a Santiago de Chile-i Silva Henríquez Katolikus Egyetem meglátogatásával folytatódott.

Nemzetközi Doktorandusz Konferencia PPKE – 2024.05.23

4 doktorandusz, Ambrus László, Dani (Pál-Jakab) Orsolya, Gál Hunor és Péter Edit-Rozália képviseli a Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola-t Budapesten a PPKE Hittudományi Karán tartott Nemzetközi Doktorandusz Konferencián.

Sapientia Szabadegyetem – Tordai vallásszabadság és a katolikus autonómia

Tordai vallásszabadság és a katolikus autonómia címen tartott előadást Dr. Holló László 2024. április 11-én a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által szervezett Sapientia Szabadegyetem keretében. (Az előadás alább meghallgatható!)

A szinodalitás, a nők és az egyházi vezetés szemszögéből

Megbeszélés 2024. április 2-án a chilei Santiago Silva Henríquez Katolikus Egyetemen kelet-európai idő szerint 16.00 órától.
A megbeszélés keretében Csiszár Klára kolléganőnk beszámolót tart a szinodalitásról szóló szinódus 16. közgyűlésének első ülésszakát lezáró összefoglaló jelentésről.

Újabb habilitációs eljárások a doktori iskolánkban

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskolánk keretében a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Görög-Katolikus Teológia Karának két tanára védte meg habilitációs dolgozatát. Dr. Cristian Barta egyetemi tanár 2024. január 19-én Fundamentális teológia és dogmatika a Rómával Egyesült Román Görögkatolikus Egyházban: hagyomány, folytonosság, megújulás címmel, Dr. Anton Rus egyetemi docens pedig február 9-én A lelki élet története a romániai görögkatolikus egyházban címmel habilitált sikeresen.

Beszámoló Elisabeth Lukas előadásáról a Linzi Katolikus Egyetemen

A Vallás, Kultúra és Társadalom Doktori Iskola doktorandusz hallgatójaként Erasmus+ tanulmányi mobilitás által van lehetőségem bekapcsolódni a Linzi Katolikus Magánegyetem diákjainak életébe. Ennek kertében ért a megtiszteltetés, hogy 2024. január 18-án részt vehettem Dr. Elisabeth Lukas “Megküzdés a mulandósággal” című előadásán, amelyet Dr. Csiszár Klára egyetemi professzor, dékánasszony meghívását elfogadva vendégelőadóként adott a Linzi egyetemen.

Főpásztorunk, Dr. Kovács Gergely érsek a Teológia Karon a szinodalitásról

Főpásztorunk, Dr. Kovács Gergely érsek 2023. december 11-én meglátogatja Teológia Karunkat. Az este 19.00 órától közösen ünnepelt szentmise után 20.00 órától a kar tanárai, hallgatói és a széles nyilvánosság előtt, a szinódusról tart ismertető előadást.

Doktoranduszaink a RODOSZ által szervezett nemzetközi konferencián

A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) november 10-11-én Kolozsváron interdiszciplináris nemzetközi konferenciát szervezett. A hittudomány szakterületének két szekciót szenteltek. A Vallás, Kultúra, Társadalom és az Ökumené Doktori Iskola egyaránt képviseltette magát előadókkal mind az Egyháztörténelem és elméleti dolgozatok, mind pedig az Empirikus kutatások elnevezésű szekciókban. Többen a díjjazottak között is helyet kaptak.

Gratulálunk Csiszár Klára kolléganőnknek dékáni és rektorhelyettesi kinevezéséhez

Amint a Linzi Katolikus Egyetem aktuális híradásából értesülhettünk, Doktori Iskolánk doktorátusvezetője, dr. Csiszár Klára a Linzi Katolikus Egyetem professzora, miután 2023. január 26-án a Teológia Kar dékánjává választották, megkapta az Apostoli Szentszék „Nihil obstat”-ját.
Ugyanakkor az egyetem szenátusa megválasztotta oktatási és kutatási rektorhelyettesnek, amely választást Manfred Scheuer megyéspüspök, mint Magnus Cancellarius 2023. november 7-én megerősített.
Mindkét felelősségteljes megbízásához gratulálunk! Kívánjuk, hogy Isten áldja meg és segítse feladatai teljesítésében.

Csiszár Klára kolléganőnk, mint első magyar nő, szakértői kinevezést kapott a Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésére

A Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésén Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a Romániai Püspöki Konferencia, Cristian Crișan gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök a keleti rítus képviseletében, Pál József-Csaba temesvári püspök pedig pápai kinevezett tagként vesz részt. Csiszár Klára kolléganőnk, doktori iskolánk doktorátusvezetője, illetve a Linzi Katolikus Egyetem pasztorálteológia intézetének tanszékvezető professzora, mint első magyar nő kapott szakértői kinevezést.

Vallás, Kultúra, Társadalom - Doktori Iskola

Doktori Iskolánk a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karának a teológia alap- és mesterképzés után a harmadik oktatási ciklusa. Adminisztratív szervezetét, illetve a BBTE Doktori Intézetéhez tartozik. A doktori tanulmányok menetét a Román Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott leirat szabályozza. Ennek értelmében a doktori tanulmányok két részből, úgynevezett programból állnak, melyek rendszerint összesen három évre, azaz hat szemeszterre tagolódnak. Az intézményesen szervezett oktatási program az elméleti tudás gyarapítását biztosítja, az önálló kutatási program az önálló kutatói munkát teszi lehetővé és támogatja.

Olvass tovább

Küldetésünk

  • Vallás

    A vallás szerepe az ember és a társadalmak életében az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott. Ennek a változásnak különféle aspektusait és következményeit kutatjuk.
  • Kultúra

    Az emberi lény mindig egy kultúrában él. A kegyelem feltételezi a kultúrát, és az evangélium mindig egy adott kultúrában kíván megvalósulni. Ennek a megvalósulásnak a lehetőségeit és útvesztőit kutatjuk.
  • Társadalom

    A társadalom állandó fejlődésben van. A fejlődés útján számos kihívásokkal találja magát szemben. Ezen kihívások nem hagyhatják hidegen az egyházat sem. Egy adott társadalomban az egyház mindig a szegények és a gyengék ügyvédje kíván lenni. Erre a történelem során számos példát látunk. Kutatásaink úgy a múlt valóságaira, mint a jelen kihívásaira is kiterjednek.

Kutatási területek

Projektek / Kutatások