675c3177-b584-4e71-bebf-96875f51c7e0

Stipendiummöglichkeit für Doktorat oder Habilitation mit Schwerpunkt Pastoraltheologie (aber nicht nur) in Wien und Linz. Wir freuen uns auf Bewerbungen!
Ösztöndíjlehetőségek doktori vagy posztdoktori képzésre Bécsben és Linzben a pasztorális teológia területén (de nem kizárólagosan). Jelentkezéseket szívesen fogadunk!

csm_SVIII_1VL7978_edb0ebb1e3

A német helyi egyház szinodális útja csakúgy, mint a katolikus világegyház szinodális útja az egyházunkban a II. vatikáni zsinat nyomán elindult átalakulási folyamatok különböző időpontokban kezdődő, azonban egy irányba mutató törekvései. Ezt a kérdést elemzi dr. Vik János kollégánk, doktoriskolánk doktorátusvezetője.

received_185896644135036

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola keretében 2023. február 28-án védte meg a Biblikus megalapozottságú lelkipásztorkodás c. habilitációs dolgozatát dr. Thorday Attila a szegedi Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanára.

Aktualitások

Ösztöndíjlehetőségek doktori vagy posztdoktori képzésre Bécsben és Linzben

Stipendiummöglichkeit für Doktorat oder Habilitation mit Schwerpunkt Pastoraltheologie (aber nicht nur) in Wien und Linz. Wir freuen uns auf Bewerbungen!
Ösztöndíjlehetőségek doktori vagy posztdoktori képzésre Bécsben és Linzben a pasztorális teológia területén (de nem kizárólagosan). Jelentkezéseket szívesen fogadunk!

Szinodális út – a katolikus egyház megújulási projektje Németországban

A német helyi egyház szinodális útja csakúgy, mint a katolikus világegyház szinodális útja az egyházunkban a II. vatikáni zsinat nyomán elindult átalakulási folyamatok különböző időpontokban kezdődő, azonban egy irányba mutató törekvései. Ezt a kérdést elemzi dr. Vik János kollégánk, doktoriskolánk doktorátusvezetője.

Habilitációs védés a Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola keretében

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola keretében 2023. február 28-án védte meg a Biblikus megalapozottságú lelkipásztorkodás c. habilitációs dolgozatát dr. Thorday Attila a szegedi Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanára.

BBTE tagok Prágában, a szinóduson

A 2021–2024-es szinódusi folyamat mottója: közösség, részvétel, misszió. Ez a hármas koncepció megvalósulni látszott az helyi közösségekben a lokális szakasz során, ahogy a kontinentális szakasz előkészítését is meghatározta. Az európai kontinentális szakasz Prágában került megvalósításra, amely 2023. február 5–9-én zajlott és melyen az európai püspöki konferenciák 4-4 delegátusa vehetett részt, képviselve saját helyi egyházát, annak örömét és bánatát, félelmeit és reménységét a teljes európai egyház szimfóniájában.

Történelmi időket élünk: fontos állomásához érkezett a 2024-es püspöki szinódus

A 2024-es püspöki szinódus 2023. február 5-12. között Prágában ülésező kontinentális szakaszának európai közgyűlésén doktoriskolánk két tagja Csiszár Klára doktorátusvezető és Bertalan Tímea doktorandusz is részt vesz.

Jonica Xénia doktoriskolánk első és az eddigiekben egyetlen végzett doktorandusza

Bár talán merő szerénységből nem került szóba, hogy Jonica Xénia – aki megtalálta helyét az életben -, doktoriskolánk első és az eddigiekben egyetlen végzett doktorandusza. A krónikás úgy látja és láttatja, mint aki „az Erdélyi Ferences Gyűjtőlevéltár úrnője”. Büszkék vagyunk rá!

A doktori iskola nemzetközivé tétele

Doktori iskolánk két tanára, Csiszár Klára és Vik János, Nairobiban a Kelet-Afrikai Katolikus Egyetemen, valamint a Tangaza Szerzetesi Főiskolán népszerűsítették intézetünket.

Doktoranduszok Nemzetközi Online Konferenciája

Doktori Iskolánk szervezésében immár második alkalommal kerül sor a Doktoranduszok Nemzetközi Online Konferenciájára, november 18-19. között. Az alábbiakban megtalálható a konferencia programja, az előadókkal és előadásaik címével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Választási eredmények: doktori iskola tanácsa

Doktori Iskola tanácsosi helyeinek betöltése céljából rendezett választás első fordulójának eredményeit

Doktoranduszok Nemzetközi Online Teológuskonferenciája

FELHÍVÁS ONLINE KONFERENCIÁRA VALÓ JELENTKEZÉSRE

A BBTE Római Katolikus Teológia Kar doktori iskolája nemzetközi doktorandusz szimpóziumot szervez 2022. november 18-19-én. Várjuk teológus doktoranduszok jelentkezését pályázat formájában online előadások tartására.

Vallás, Kultúra, Társadalom - Doktori Iskola

Doktori Iskolánk a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karának a teológia alap- és mesterképzés után a harmadik oktatási ciklusa. Adminisztratív szervezetét, illetve a BBTE Doktori Intézetéhez tartozik. A doktori tanulmányok menetét a Román Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott leirat szabályozza. Ennek értelmében a doktori tanulmányok két részből, úgynevezett programból állnak, melyek rendszerint összesen három évre, azaz hat szemeszterre tagolódnak. Az intézményesen szervezett oktatási program az elméleti tudás gyarapítását biztosítja, az önálló kutatási program az önálló kutatói munkát teszi lehetővé és támogatja.

Olvass tovább

Küldetésünk

  • Vallás

    A vallás szerepe az ember és a társadalmak életében az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott. Ennek a változásnak különféle aspektusait és következményeit kutatjuk.
  • Kultúra

    Az emberi lény mindig egy kultúrában él. A kegyelem feltételezi a kultúrát, és az evangélium mindig egy adott kultúrában kíván megvalósulni. Ennek a megvalósulásnak a lehetőségeit és útvesztőit kutatjuk.
  • Társadalom

    A társadalom állandó fejlődésben van. A fejlődés útján számos kihívásokkal találja magát szemben. Ezen kihívások nem hagyhatják hidegen az egyházat sem. Egy adott társadalomban az egyház mindig a szegények és a gyengék ügyvédje kíván lenni. Erre a történelem során számos példát látunk. Kutatásaink úgy a múlt valóságaira, mint a jelen kihívásaira is kiterjednek.

Kutatási területek

Projektek / Kutatások