Profilunk

Doktori iskolánk feladatának tekinti, hogy olyan intellektuális eszközök fejlesztésén dolgozzon, melyek az egyházi gyakorlat és a teológiai gondolkodás számára a vallási és etnikai pluralitás jelen kontextusában hasznosnak és innovatívnak bizonyulnak. A teológiai kutatásnak ezen új paradigmája az alapos teológiai tudás mellett biztosítani kívánja a gondolkodásnak azon képességét, mely úgy képes kidolgozni és bemutatni a tudás gyakorlati alkalmazhatóságát, hogy az átjárhassa a különböző kultúrák és társadalmak valóságát. Célunk az ember titkának, a teremtés szépségének felderítése, reflektálása és egy olyan teológiai gondolkodás fejlesztése, mely a társadalom és az emberiség szolgálatában állva egy jobb világ kialakításán fáradozik.

Szerveződés

Doktori Iskolánk a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karának a teológia alap- és mesterképzés után a harmadik oktatási ciklusa. Adminisztratív szervezetét, illetve a BBTE Doktori Intézetéhez tartozik. A doktori tanulmányok menetét a Román Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott leirat szabályozza. Ennek értelmében a doktori tanulmányok két részből, úgynevezett programból állnak, melyek rendszerint összesen három évre, azaz hat szemeszterre tagolódnak. Az intézményesen szervezett oktatási program az elméleti tudás gyarapítását biztosítja, az önálló kutatási program az önálló kutatói munkát teszi lehetővé és támogatja.

Intézményünk élén a doktori iskola igazgatója áll, akinek munkáját egy választott tagokból álló tanács segíti.