P.-Edgar-Javier-professzor-és-a-Megszentelt-Élet-Ázsiai-Intézete-néhány-doktoranduszának-a-társaságában

Pentru a acumula experiență și a construi parteneriate cu Biserica universală, doi lectori ai școlii doctorale a Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai, Klára Csiszár și János Vik, au vizitat Filipine în perioada 7-14 aprilie 2023. Scurta vizită în Filipine s-a limitat la capitala Manila și la orașul Tagaytay, aflat la aproximativ 60 km distanță. În timpul șederii de o săptămână, au fost vizitate patru instituții de învățământ superior catolice, dintre care primele trei au propriile școli doctorale catolice: Universitatea Catolică Sfântul Toma de Aquino (UST), universitatea privată Ateneo de Manila (AdMU), condusă de iezuiți, Institutul de Studii Misionare asupra Cuvântului Divin (DWIMS), condus de iezuiți, și Institutul de Viață Consacrată din Asia (ICLA).

366378565_790742632841970_4645884097057465815_n

Dr. Dávid Diósi, conducător de doctorat, și István Faragó, doctorand în anul III, la zilele de studiu liturgic Pannonhalma Praecedet suos din Galilaeam

Csoportkép a nunciussal és az olasz delegációval

A devenit o tradiție ca echipa noastră de doctorat, condusă de Klára Csiszár, să se întâlnească la fiecare șase luni, timp de două zile, pentru un așa-numit colocviu doctoral, în cadrul căruia prezentăm stadiul actual al lucrării noastre de doctorat, unde ne aflăm cu cercetarea noastră, ce bucurii și dificultăți am întâmpinat în ultimele șase luni și ce planuri avem pentru următoarele șase luni.

Actualități

Experiența Bisericii Mondiale și crearea de parteneriate în Filipine

Pentru a acumula experiență și a construi parteneriate cu Biserica universală, doi lectori ai școlii doctorale a Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai, Klára Csiszár și János Vik, au vizitat Filipine în perioada 7-14 aprilie 2023. Scurta vizită în Filipine s-a limitat la capitala Manila și la orașul Tagaytay, aflat la aproximativ 60 km distanță. În timpul șederii de o săptămână, au fost vizitate patru instituții de învățământ superior catolice, dintre care primele trei au propriile școli doctorale catolice: Universitatea Catolică Sfântul Toma de Aquino (UST), universitatea privată Ateneo de Manila (AdMU), condusă de iezuiți, Institutul de Studii Misionare asupra Cuvântului Divin (DWIMS), condus de iezuiți, și Institutul de Viață Consacrată din Asia (ICLA).

Praecedet suos in Galilaeam Zile de studiu liturgic în Pannonhalma

Dr. Dávid Diósi, conducător de doctorat, și István Faragó, doctorand în anul III, la zilele de studiu liturgic Pannonhalma Praecedet suos din Galilaeam

Colocviu de doctorat la Belgrad

A devenit o tradiție ca echipa noastră de doctorat, condusă de Klára Csiszár, să se întâlnească la fiecare șase luni, timp de două zile, pentru un așa-numit colocviu doctoral, în cadrul căruia prezentăm stadiul actual al lucrării noastre de doctorat, unde ne aflăm cu cercetarea noastră, ce bucurii și dificultăți am întâmpinat în ultimele șase luni și ce planuri avem pentru următoarele șase luni.

Lansare de carte: Ecologie globală. Dialog între credință și știință în spiritul enciclicei Laudato si’ (limba maghiară)

Cartea cu titlul de mai sus este o versiune editată a prelegerilor din seria de opt forumuri organizate de Academia Iezuită Faludi Ferenc a Societății lui Isus din Ungaria între decembrie 2021 și decembrie 2022, publicată de Academia Iezuită Faludi Ferenc – Editura Iezuită.

Volumul va fi prezentat de profesorul Dr. József Benedek, co-editor, miercuri, 28 iunie 2023, la ora 19:00, în Aula Márton Áron a Facultății de Teologie Romano-Catolică.

Prezentare: Sinodul Mondial: Perspective, tensiuni, concluzii

Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai și Școala Doctorală Religie, Cultură, Societate, în organizarea doamnei Dr. Klára Csiszár, profesor la Katholische Privatuniversität Linz, conducător de doctorat al școlii noastre doctorale, va susține o conferință cu titlul Sinodul Mondial: Perspective, tensiuni, concluzii, în data de 6 iunie 2023, ora 19.00, în Aula Márton Áron a…

Scholarship opportunities for doctoral or postdoctoral training in Vienna and Linz

Scholarship opportunity for doctorate or habilitation with focus on pastoral theology (but not only) in Vienna and Linz. We look forward to receiving applications!

Szinodális út – a katolikus egyház megújulási projektje Németországban

A német helyi egyház szinodális útja csakúgy, mint a katolikus világegyház szinodális útja az egyházunkban a II. vatikáni zsinat nyomán elindult átalakulási folyamatok különböző időpontokban kezdődő, azonban egy irányba mutató törekvései. Ezt a kérdést elemzi dr. Vik János kollégánk, doktoriskolánk doktorátusvezetője.

Habilitációs védés a Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola keretében

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola keretében 2023. február 28-án védte meg a Biblikus megalapozottságú lelkipásztorkodás c. habilitációs dolgozatát dr. Thorday Attila a szegedi Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanára.

BBTE tagok Prágában, a szinóduson

A 2021–2024-es szinódusi folyamat mottója: közösség, részvétel, misszió. Ez a hármas koncepció megvalósulni látszott az helyi közösségekben a lokális szakasz során, ahogy a kontinentális szakasz előkészítését is meghatározta. Az európai kontinentális szakasz Prágában került megvalósításra, amely 2023. február 5–9-én zajlott és melyen az európai püspöki konferenciák 4-4 delegátusa vehetett részt, képviselve saját helyi egyházát, annak örömét és bánatát, félelmeit és reménységét a teljes európai egyház szimfóniájában.

Történelmi időket élünk: fontos állomásához érkezett a 2024-es püspöki szinódus

A 2024-es püspöki szinódus 2023. február 5-12. között Prágában ülésező kontinentális szakaszának európai közgyűlésén doktoriskolánk két tagja Csiszár Klára doktorátusvezető és Bertalan Tímea doktorandusz is részt vesz.

Scoala Doctorală - Religie, Cultură, Societate

Școala noastră doctorală este cel de-al treilea ciclu de studiu al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai, după programele de licență și masterat în teologie. Organizarea sa administrativă face parte din Institutul de Doctorat UBB. Programul de studii universitare de doctorat este reglementat printr-un ordin aprobat de Ministerul Educației din România. În acest sens, studiile de doctorat sunt împărțite în două părți, numite programe, care sunt de obicei structurate pe o durată totală de trei ani, adică șase semestre. Programul educațional organizat la nivel instituțional asigură dobândirea de cunoștințe teoretice, în timp ce programul de cercetare permite și sprijină activitatea de cercetare independentă.

Continuă

Misiunea noastră

  • Religie

    Rolul religiei în viața oamenilor și a societăților s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii. Analizăm diferite aspecte și consecințe ale acestei schimbări.
  • Clultură

    O ființă umană trăiește întotdeauna într-o cultură. Harul presupune cultura, iar Evanghelia caută întotdeauna să se realizeze într-o cultură. Căutăm posibilitățile și labirinturile acestei realizări.
  • Societate

    Societatea este în continuă evoluție. Acesta se confruntă cu multe provocări pe parcurs. Aceste provocări nu pot lăsa Biserica neafectată. Într-o societate, Biserica caută întotdeauna să fie un avocat al celor săraci și al celor slabi. Am văzut multe exemple în acest sens de-a lungul istoriei. Cercetarea noastră acoperă atât realitățile trecutului, cât și provocările prezentului.

Domenii de cercetare

Proiecte de cercetare