INVITAŢIE DE APLICARE

Participare la conferința doctoranzilor:

Școala Doctorală a Facultății de Teologie Romano-Catolică de la BBTE organizează un simpozion internațional în data de 13 noiembrie 2021, în cadrul conferinței jubiliare a facultății. Așteptăm ca doctoranzii în domeniul teologiei să aplice pentru prelegeri (online).

Detalii despre aplicație și prezentare:

– Termen limită pentru depunerea cereriilor: 31. octombrie 2021.

– Condiția pentru depunerea cererii este de a trimite un rezumat de până la 500 de cuvinte în limba maghiară sau română și în engleză sau germană. Este responsabilitatea autorilor să invite o persoană cu un doctorat în domeniul științei să furnizeze o declarație în sprijinul rezumatului prezentat.

Solicitanții câștigători vor fi anunțați până pe 5 noiembrie. În cazul unei cereri câștigătoare:

– Limba prelegerilor conferinței este maghiară, română, germană sau engleză.

– Lungimea fiecărei prezentări este de 15 minute, urmată de o scurtă discuție de 5 minute.

– Versiunea scrisă a prelegerilor va fi publicată în volume de studii.

Cerere: clara.csiszar@ubbcluj.ro