Profilul nostru

Școala noastră doctorală se angajează să dezvolte instrumente intelectuale care se vor dovedi utile și inovatoare pentru practica bisericească și reflecția teologică în contextul actual al pluralității religioase și etnice. Această nouă paradigmă a cercetării teologice urmărește să asigure, alături de o cunoaștere teologică profundă, capacitatea de reflecție pentru a dezvolta și demonstra aplicabilitatea practică a cunoștințelor într-un mod care poate fi transversal la realitățile diferitelor culturi și societăți. Scopul nostru este de a explora și de a reflecta asupra misterului persoanei umane, asupra frumuseții creației și de a dezvolta o reflecție teologică care să fie în slujba societății și a umanității și care să se străduiască să construiască o lume mai bună.

Structură

Școala noastră doctorală este cel de-al treilea ciclu de studiu al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai, după programele de licență și masterat în teologie. Organizarea sa administrativă face parte din Institutul de Doctorat UBB. Programul de studii universitare de doctorat este reglementat printr-un ordin aprobat de Ministerul Educației din România. În acest sens, studiile de doctorat sunt împărțite în două părți, numite programe, care sunt de obicei structurate pe o durată totală de trei ani, adică șase semestre. Programul educațional organizat la nivel instituțional asigură dobândirea de cunoștințe teoretice, în timp ce programul de cercetare permite și sprijină activitatea de cercetare independentă.

Instituția noastră este condusă de directorul Școlii Doctorale, care este sprijinit de un consiliu format din membri aleși.