Prof. univ. dr. Diósi Dávid

CV

Lista de publicații

Domeniu de cercetare: liturgie

Contact: david.diosi@ubbcluj.ro

https://ubbcluj.academia.edu/DavidDiosi

Prof. univ. dr. Csiszár Klára

CV

Lista de publicații

Studii doctorale la Csiszár Kláránál

Domeniu de cercetare: teologie pastorală, misiologie, istorie bisericească

Contact: k.csiszar@ku-linz.at

Prof. univ. dr. Holló László, director al școlii doctorale

CV

Lista de publicații

Domeniu de cercetare: teologie morală, istorie bisericească, etică socială

Contact: hollo.laszlo@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Vik János

CV

Lista de publicații

Domeniu de cercetare: teologie fundamentală, spiritualitate, logoterapie și analiză existențială

Contact: janos.vik@ubbcluj.ro