A közösségi lét sokszínű nyitott terei – látogatás Latin-Amerika két katolikus egyetemén

Doktori Iskolánk képviselete egy fejlesztési projekt keretében 2023 januárjában Kenya fővárosában, Nairobiban a Kelet-Afrikai Katolikus Egyetemet és a Tangaza Szerzetesi Főiskolát, 2023 tavaszán Délkelet-Ázsiában a Fülöp-Szigeteken Manilában és Tagaytayban négy katolikus felsőoktatási intézményt látogatott meg. Az idei év tavaszán a hálózatépítés Latin-Amerikában a Buenos Aires-i Argentin Pápai Katolikus Egyetem, valamint a Santiago de Chile-i Silva Henríquez Katolikus Egyetem meglátogatásával folytatódott.

Újabb habilitációs eljárások a doktori iskolánkban

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskolánk keretében a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Görög-Katolikus Teológia Karának két tanára védte meg habilitációs dolgozatát. Dr. Cristian Barta egyetemi tanár 2024. január 19-én Fundamentális teológia és dogmatika a Rómával Egyesült Román Görögkatolikus Egyházban: hagyomány, folytonosság, megújulás címmel, Dr. Anton Rus egyetemi docens pedig február 9-én A lelki élet története a romániai görögkatolikus egyházban címmel habilitált sikeresen.

Beszámoló Elisabeth Lukas előadásáról a Linzi Katolikus Egyetemen

A Vallás, Kultúra és Társadalom Doktori Iskola doktorandusz hallgatójaként Erasmus+ tanulmányi mobilitás által van lehetőségem bekapcsolódni a Linzi Katolikus Magánegyetem diákjainak életébe. Ennek kertében ért a megtiszteltetés, hogy 2024. január 18-án részt vehettem Dr. Elisabeth Lukas “Megküzdés a mulandósággal” című előadásán, amelyet Dr. Csiszár Klára egyetemi professzor, dékánasszony meghívását elfogadva vendégelőadóként adott a Linzi egyetemen.

Doktoranduszaink a RODOSZ által szervezett nemzetközi konferencián

A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) november 10-11-én Kolozsváron interdiszciplináris nemzetközi konferenciát szervezett. A hittudomány szakterületének két szekciót szenteltek. A Vallás, Kultúra, Társadalom és az Ökumené Doktori Iskola egyaránt képviseltette magát előadókkal mind az Egyháztörténelem és elméleti dolgozatok, mind pedig az Empirikus kutatások elnevezésű szekciókban. Többen a díjjazottak között is helyet kaptak.

Gratulálunk Csiszár Klára kolléganőnknek dékáni és rektorhelyettesi kinevezéséhez

Amint a Linzi Katolikus Egyetem aktuális híradásából értesülhettünk, Doktori Iskolánk doktorátusvezetője, dr. Csiszár Klára a Linzi Katolikus Egyetem professzora, miután 2023. január 26-án a Teológia Kar dékánjává választották, megkapta az Apostoli Szentszék „Nihil obstat”-ját.
Ugyanakkor az egyetem szenátusa megválasztotta oktatási és kutatási rektorhelyettesnek, amely választást Manfred Scheuer megyéspüspök, mint Magnus Cancellarius 2023. november 7-én megerősített.
Mindkét felelősségteljes megbízásához gratulálunk! Kívánjuk, hogy Isten áldja meg és segítse feladatai teljesítésében.

Csiszár Klára kolléganőnk, mint első magyar nő, szakértői kinevezést kapott a Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésére

A Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésén Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a Romániai Püspöki Konferencia, Cristian Crișan gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök a keleti rítus képviseletében, Pál József-Csaba temesvári püspök pedig pápai kinevezett tagként vesz részt. Csiszár Klára kolléganőnk, doktori iskolánk doktorátusvezetője, illetve a Linzi Katolikus Egyetem pasztorálteológia intézetének tanszékvezető professzora, mint első magyar nő kapott szakértői kinevezést.