Újabb habilitációs eljárások a doktori iskolánkban

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskolánk keretében a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Görög-Katolikus Teológia Karának két tanára védte meg habilitációs dolgozatát. Dr. Cristian Barta egyetemi tanár 2024. január 19-én Fundamentális teológia és dogmatika a Rómával Egyesült Román Görögkatolikus Egyházban: hagyomány, folytonosság, megújulás címmel, Dr. Anton Rus egyetemi docens pedig február 9-én A lelki élet története a romániai görögkatolikus egyházban címmel habilitált sikeresen.

Beszámoló Elisabeth Lukas előadásáról a Linzi Katolikus Egyetemen

A Vallás, Kultúra és Társadalom Doktori Iskola doktorandusz hallgatójaként Erasmus+ tanulmányi mobilitás által van lehetőségem bekapcsolódni a Linzi Katolikus Magánegyetem diákjainak életébe. Ennek kertében ért a megtiszteltetés, hogy 2024. január 18-án részt vehettem Dr. Elisabeth Lukas “Megküzdés a mulandósággal” című előadásán, amelyet Dr. Csiszár Klára egyetemi professzor, dékánasszony meghívását elfogadva vendégelőadóként adott a Linzi egyetemen.

Csiszár Klára kolléganőnk, mint első magyar nő, szakértői kinevezést kapott a Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésére

A Püspöki Szinódus XVI. rendes közgyűlésén Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a Romániai Püspöki Konferencia, Cristian Crișan gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök a keleti rítus képviseletében, Pál József-Csaba temesvári püspök pedig pápai kinevezett tagként vesz részt. Csiszár Klára kolléganőnk, doktori iskolánk doktorátusvezetője, illetve a Linzi Katolikus Egyetem pasztorálteológia intézetének tanszékvezető professzora, mint első magyar nő kapott szakértői kinevezést.

Könyvbemutató: Átfogó ökológia. Párbeszéd hit és tudomány között a Laudato si’ enciklika jegyében

A fenti címen megjelent kötet a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Faludi Ferenc Jezsuita Akadémiája keretében 2021. december és 2022. decembere között szervezett nyolcrészes fórumsorozat előadásainak szerkesztett változata, mely a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia – Jezsuita Kiadó gondozásában jelent meg 2022-ben.

A kötetet Dr. Benedek József professzor társszerkesztő ismerteti 2023. június 28-án, szerdán 19 órakor a Római Katolikus Teológia Kar Márton Áron dísztermében.